Kontakt

Kom i kontakt

Tilgjengelig på e-post

Slik tar vi bestillinger

1 - Telefonsamtale

Kort samtale over den daglig driften av selskapet. Vi kommer til å diskutere dine mål og nøkkeltall i firmaet ditt.

2 - Strategimøte

Vi avtaler så et strategimøte. Formålet er å forstå deg på et dypere nivå. Dersom det er hensiktsmessig å samarbeide, kommer vi med et tilbud. Nærmere info kommer frem i telefonsamtalen.

Send oss en melding