Nordic Productions

Personvernerklæring for Nordic Productions

Sist oppdatert: 24. aug 2023


1. Introduksjon:

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nordic Productions ("vi", "oss" eller "vår") samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger. Vi respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte dine personlige data.


2. Data vi samler inn:

Når du kontakter oss via nettstedet, kan vi samle inn følgende opplysninger:

  • Navn
  • Kontaktinformasjon inkludert e-postadresse
  • Andre opplysninger som meldings felt

3. Hvordan vi bruker dine data:

Vi samler inn dine data for å forstå dine behov og gi deg en bedre service, spesielt for:

  • Internt arkiv
  • Forbedre våre produkter og tjenester
  • Periodisk sende deg markedsførings-e-poster om nye produkter, spesialtilbud eller annen informasjon vi tror du vil finne interessant, dersom du har samtykket til dette

4. Sikkerhet:

Vi er forpliktet til å sikre at dine opplysninger er sikre. For å forhindre uautorisert tilgang eller utlevering har vi satt i verk passende fysiske, elektroniske og ledelsesmessige prosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn online.


5. Dine rettigheter:

Du har rett til å be om en kopi av de personlige dataene vi har om deg, og du kan også be oss om å rette feil, slette, begrense eller motsette deg behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller hvis du vil benytte deg av en av dine rettigheter, vennligst kontakt oss.


6. Endringer i denne erklæringen:

Vi kan oppdatere vår personvernerklæring fra tid til annen. Enhver endring vi gjør i fremtiden vil bli publisert på denne siden. Vennligst sjekk regelmessig for å se eventuelle oppdateringer eller endringer i vår personvernerklæring. Vi planlegger på sikt å innføre Google Tag Manager (GTM) og vil derfor oppdatere denne siden for å reflektere eventuelle endringer knyttet til dette.